Aplikace kontaktních čoček

Aplikace kontaktních čoček představuje proces, jehož cílem je vybavit klienta optimálními kontaktními čočkami a informovat ho o zásadách správné péče. Při jejich nesprávném používání totiž může na očích docházet ke změnám, které pacient nemusí po určitou dobu pociťovat, avšak jejich nebezpečí je velké a následky mohu být i trvalé. Nesprávný výběr čočky může způsobit např. vaskularizaci rohovky (prorůstání cév), neuspokojivé vidění. Pečlivě a profesionálně provedenou aplikací s pravidelnými kontrolami jsou tato rizika téměř vyloučena.

Před aplikací si ujasněte, k čemu a jakým způsobem chcete kontaktní čočky používat – zda jako trvalou náhradu brýlí (každodenní používání), pouze k určitým činnostem (sport, volný čas), anebo k občasnému použití 1 – 2 x do týdne.

Co vás čeká?

Před aplikací:

  • Měření zrakové ostrosti a stanovení správné korekce. Speciálním mikroskopem (štěrbinovou lampou) vám bude zkontrolován stav předního segmentu oka (rohovka, oční víčka, spojivky).
  • Zjištění množství slz produkovaných slznými žlázami. Kvalita slzného filmu totiž zásadně ovlivňuje chování nasazené kontaktní čočky a její snášenlivost.
  • Keratometrie – měření zakřivení, průměru a tloušťky rohovky. Právě tyto hodnoty (kromě dalších aspektů) ovlivňují výběr vhodných kontaktních čoček.

Na základě výše uvedených vyšetření a jejich vyhodnocení je možné zákazníkovi nabídnout konkrétní typy kontaktních čoček. Poté následuje vlastní aplikace kontaktní čočky.

Po aplikaci:

  • Kontrola zrakové ostrosti.
  • Potvrzení správné aplikace kontaktní čočky pomocí štěrbinové lampy.
  • Zácvik manipulace s kontaktními čočkami, tedy jejich nasazování a vyjímání.
  • Informace, jak pečovat o kontaktní čočky – čistění, vhodné roztoky, zvlhčovací kapky, uchovávání atd.

Jaké čočky nejčastěji používáme?

Na našich pracovištích nejčastěji aplikujeme kontaktní čočky značky Bausch a Lomb, Johnson, CooperVision a Alcon.

Upozorňujeme, že nemůžeme nést zodpovědnost za kvalitu či případné komplikace způsobené nošením kontaktních čoček zakoupených na internetu. Ručíme pouze za kontaktní čočky doporučené lékařem a zakoupené na našem pracovišti. Starost a péče o vaše zdraví je naší prioritou!